mercy

394 teksty – auto­rem jest mer­cy.

Choć wątpli­wości jak zaw­sze pełno... nasze dłonie zna­lazły już skar­by wszechświata. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 stycznia 2017, 00:07

Nie wiem jak wstrzy­mać od­dech na tak długo, by za­pom­nieć... i nie umrzeć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 października 2016, 00:29

* * *

Stworzyłam so­bie siebie
z Tobą
na tle cu­dow­ne­go pejzażu.

Pełno tam żywych kolorów
radości
sza­rości nie ma wcale.

Pod drugą war­stwą tyl­ko krew
i łzy
z mo­jego włas­ne­go koszmaru. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 29 marca 2016, 15:31

A kiedy stanę się już tyl­ko wspom­nieniem... Ty, będziesz miał ich pełne dłonie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 listopada 2015, 17:37

* * *

Zat­ra­cam się w zmysłach
próbuję nieznane
nie wiem co do mnie mówisz
gdy błądzę myślami.

Zbliżam się przez dotyk
mo­je dłonie prowadzą
gdy świat nas zawodzi
my jedziemy dalej.

Przek­racza­my granice
prędkość zwiększamy
od­kry­wam siebie
przeg­ry­wam z pożądaniem. 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 20 listopada 2015, 22:22

Są ta­kie drzwi, których nie ot­wieram i klucze, których nie używam. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 26 października 2015, 21:53

* * *

Zwal­niam,
gdy widzę czerwone
Two­ja skóra pali
jak ogień.

Ciało już mrowi
a war­gi się śpieszą,
gdy prze­mie­rzam szlaki
roz­grza­nymi dłońmi.

Ja Cię kręcę
a Ty pchasz mnie dalej
chce jeszcze trochę
popieprzyć. 

erotyk
zebrał 12 fiszek • 21 września 2015, 23:50

* * *

Dot­knij mnie
prze­jedź pal­ca­mi po skórze
chwyć pewnie
i pod­nieś do góry.

Nie baw się
za­bierz mnie do krainy marzeń
pomóż odlecieć
i szy­bować naucz.

Połóż mnie
pośród miękkości jedwabiu
nie będziemy te­raz rozmawiać
do­piero rano. 

erotyk
zebrał 13 fiszek • 19 sierpnia 2015, 23:56

* * *

Widzę gęsią skórkę na moim ramieniu,
choć do­piero się do mnie zbliżasz
od­dech mi przyśpiesza.
Puls zaczy­na sza­leć, a dłonie się pocą,
gdy­byś nie był sobą
po­myślałabym, że Cię kocham.

Życie ucieka mi przez palce,
które nie chcą się spla­tać z Twoimi.
Łącze je, nie do modlitwy,
lecz by odeb­rać oddech.
Wzdycham, praw­da za bar­dzo boli,
stoję a w myślach trwa pościg. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 28 lipca 2015, 22:34

* * *

Jes­tem tak blis­ko, na wy­ciągnięcie dłoni,
szko­da tyl­ko, że do­tyk bo­li bar­dziej niż słowa.
Dłonie niosą ciepło, które chwi­lami aż parzy.
Co mam zro­bić, gdy wiem o czym myślisz?
Gdy widzę jak patrzysz?

Słowa przy­noszą cier­pienie, męczą nocami,
lecz to Two­je dłonie za­dają praw­dzi­we rany.
I mi­mo, iż nie krwa­wię… umieram, powoli.
Na­dal jed­nak jestem
na­wet wte­dy, gdy krzyczę, że boli. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 lipca 2015, 22:58
mercy

Pojawiam się i znikam.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

mercy

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

14 stycznia 2017, 10:27Cris sko­men­to­wał tek­st Choć wątpli­wości jak zaw­sze [...]

21 października 2016, 01:02mercy wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

20 października 2016, 00:26mercy wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

29 marca 2016, 16:09Ragroth sko­men­to­wał tek­st Stworzyłam so­bie siebie z Tobą na [...]

29 marca 2016, 15:38mercy wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

29 marca 2016, 15:33krysta sko­men­to­wał tek­st Stworzyłam so­bie siebie z Tobą na [...]

5 lutego 2016, 01:45mercy wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

18 grudnia 2015, 20:15mercy wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze